Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "oneness" พบ 32 ข้อมูล

จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย

ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เป็นพื้นที่สากลที่สะท้อนจิตวิญญาณอันดีงามของมนุษยชาติได้เป็นอย่างดี ขอเชิญร่วมศึกษาและไขรหัสศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนการตื่นรู้และยกระดับทางจิตวิญญาณของมนุษย์   ตอนต่อไป จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 1  จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 2 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.3 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 3 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.1 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 4 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.1 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย

เดินทางย้อนเวลาสู่ห้วงอดีตเพื่อสำรวจจุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์ที่ซึ่งความรักของมนุษย์ยุคบรรพกาลกำเนิดขึ้น ผ่านการศึกษาด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี และศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ชวนคิดและตั้งคำถามว่าอารยธรรมมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อใดกันแน่   ตอนต่อไป จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน    จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 1  จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 2 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.3 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 3 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.1 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 4 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.1 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

ปัญญาความสุข ในโลกอันผันผวน

ท่ามกลางโลกอันผันผวน มีขึ้นมีลง มีเรื่องวุ่นวายที่เข้ามากระทบจิตใจของเราตลอดเวลา ทุกคนต่างดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุขมาเติมเต็มช่องว่างภายใน ซึ่งความสุขที่เราหามาได้นั้นก็ล้วนแต่เป็นความสุขที่เบี่ยงเบนความทุกข์ได้เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้น ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะมีความรู้สึก “เป็นสุข” ได้เพียงแค่ครู่เดียว ทั้งๆ ที่เรากลับใช้เวลาวิ่งตามความสุขเหล่านี้กันแทบจะทั้งชีวิต การสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพื่อให้เกิดการตื่นรู้และรู้เท่าทันตนเองและความไม่แน่นอนของโลก จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยเรารับมือกับโลกยุคนี้ หนังสือเรื่อง “ปัญญาความสุข ในโลกอันผันผวน” บทเรียนแห่งความสำเร็จจากภารกิจสร้างสังคมสุขภาวะด้วยการขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางปัญญา หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปค้นพบความหมายของสุขภาวะทางปัญญาและนอกจากจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องการสุขภาวะทางปัญญาแล้ว ยังทำให้เรารู้อีกว่าที่จริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้กว่าที่เราคิด

โควิดกับการตื่นรู้

ก่อนหน้านี้ เราใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขบนบทบาทวิถีแห่งความเร่งรีบ แต่โลกก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะเกิดปรากฏการที่ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยผู้คนสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ผู้คนต่างล้มตายกันราวกับใบไม้ร่วง โควิดกับการตื่นรู้ บทความสร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ด้วยข้อคิดจากธรรมะ ที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดตนเองและยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกล้วนแล้วไม่อาจหนีพ้นกฏเกณฑ์ความจริงของธรรมชาติไปได้

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

บทสนทนาตอบข้อสงสัยของทางโลกด้วยทางธรรมระหว่าง ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า ผู้กำกับหนังชื่อดัง กับพระไพศาล วิสาโล เพื่อส่งต่อข้อคิดดีๆ ให้แก่สังคมไทยในวันที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสถานการณ์อันวิกฤตที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง เรื่องโอกาสในการเรียนรู้..การยอมรับความจริง โอกาสในการเรียนรู้การมีสติและโอกาสแสดงความเอื้อเฟื้อ..ให้แก่กันและกัน เพื่อให้เราดำรงชีวิตในช่วงวิกฤติของโรคระบาดได้อย่างเท่าทันและมีความตระหนักรู้

ร่วมสร้าง ชุมชนแห่งความตื่นรู้ ขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเราต่างดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะผ่านมันไปได้อย่างไร? โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมมิกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ให้ผลิบานขึ้นในสังคม เชื่อมผู้คนให้เกิดขึ้นเป็นชุมชนเล็กๆ ที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ 

บทสนทนาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนเรา

บทความสนทนาของเช้าธรรมดาๆ วันหนึ่งที่กระตุกให้ผู้คนตื่นรู้ ของคุณนันท์ วิทยดำรง โปรดิวเซอร์ระดับตำนานแห่งวงการทีวีไทย นักเขียน นักแปลหนังสือด้านจิตวิญญาณและหนึ่งในผู้ชำนาญการด้านการมองความงามของชีวิต กับประสบการณ์ ตัวตนในอดีต จิ๊กซอว์ต่อชีวิต ไปสู่วิถีแห่งการตื่นรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในชีวิตในระดับจิต เมื่อความตระหนักรู้เกิด “ความหยั่งรู้” จะเกิดตามมา ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดมิติการมองโลกที่เปลี่ยนไป พาให้เราก้าวพ้นจากความคิดที่ยึดมั่นถือมั่น เพื่อกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเรา

ก๊อต จิรายุ ชวนเปิดประสบการณ์ หัวใจตื่นรู้ ชมสารคดีค้นหาความหมายแท้จริงของชีวิต

ก๊อต จิรายุ นักแสดงมากฝีมือ กับบทความแบ่งปันประสบการณ์การตื่นรู้ร่วมในโครงการ We Oneness หรือโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ภายใต้กิจกรรมการเปิดตัวสารคดี “หัวใจตื่นรู้” กับมุมมองการเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ ก๊อต หันมาสนใจเรื่องการตื่นรู้ ความหมายของความสุขและความทุกข์ที่แท้จริง อะไรที่ทำให้เรามีความสุขที่ปราณีตมากขึ้น รวมถึงการได้ค้นพบคุณค่าในตัวตนและเข้าใจพลังภายในของเราที่มีทั้งพลังสร้างสรรค์และพลังทำลายล้าง

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเลขาธิการมูลนิธิสหธรรมมิกชน บทสนทนามุมมองเส้นทางการ ”ตื่นรู้” การมี ”สติ” มี “ความรู้สึกตัว” ตื่นเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมดาที่เรียบง่ายที่สุด ตื่นเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่กับปัจจุบัน มีความรักและพลังบวกที่สามารถมอบให้กับคนรอบข้างได้อย่างจริงใจ แม้ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่แก่นแท้แล้ว คือสิ่งที่งดงามและทรงพลังที่สุด

A2O - บอร์ดเกม Awake to Oneness (V.1)

บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่พิเศษให้คุณได้โอกาสเรียนรู้และสำรวจทบทวนการเดินทางภายใน ผ่านความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม

Dance to Oneness - โซโนโกะ พราว

โซโนโกะ พราว  ลูกครึ่งญี่ปุ่น จีน และไทย หญิงสาวที่ใช้ศิลปะการเต้น เป็นหนทางไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งนำไปสู่การยกระดับจิตสำนึก จนถึงการตระหนักรู้ถึงความจริงของชีวิต ปัจจุบันเธอทำงานศิลปะการแสดง เป็นครูสอนการแสดง และวิทยากรด้านการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตโดยใช้ศาสตร์ละคร การเต้นรำ และการภาวนา จนถึงวันนี้ เธอพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ตื่นรู้ที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ และรู้สึกคล้ายกำลังได้ชมศิลปะการแสดงอันเป็นผลงานชิ้นเอกของเธอ

Life Design for Oneness - พงศธร ละเอียดอ่อน

คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารแบรนด์ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ  ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการสนทนากับโครงกร We Oneness มองว่าการออกแบบสามารถนำมาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตให้มีความสมดุลทั้งกาย  ใจ และจิตวิญญาณ การออกแบบชีวิตที่ดี สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเมื่อคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะมาช่วยกันออกแบบสังคมที่มีสุขภาวะทางปัญญาที่ดีต่อไป

keyboard_arrow_up

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่.