Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 56 ข้อมูล

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เกษตรอินทรีย์วิถีพลเมือง บ้านกระเดาอุ่มแสง

รายการครอบครัวข่าวเด็ก พาไปรู้จักผลงานของโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง หนึ่งในภาคีเครือข่ายโครงการศรีสะเกษติดยิ้ม ทางโรงเรียนเน้นการใช้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตมาพัฒนานักเรียน มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง มีรายได้ในระหว่างเรียนและพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต เป็นพื้นฐานในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน หนังสือเล่มเล็กสอนเด็กรักอ่าน โรงเรียน บ้านน้ำอ้อมน้อย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก พาไปดูกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย จ.ศรีสะเกษ หนึ่งในภาคีเครือข่ายโครงการศรีสะเกษติดยิ้ม ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน ได้ริเริ่มโครงการการทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อเป็นกลยุทธ์ให้เด็กรักการอ่าน ส่งผลให้เด็กมีทักษะการอ่านเขียนที่ดีขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สืบสานลายผ้า โรงเรียนบ้านโทะ จังหวัด ศรีสะเกษ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก พาไปดูเด็ก ๆ ที่ชมรมฮักนะบ้านโทะ โรงเรียนบ้านโทะ จ.ศรีสะเกษ หนึ่งในโครงการศรีสะเกษติดยิ้ม ที่ภูมิใจกับการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ผ่านการสืบสานลายผ้าเอกลักษณ์ของบ้านพะโทะ มีทั้งการมัดย้อมผ้า ปักผ้า ทำให้เด็ก ๆ มีจินตนาการสร้างสรรค์ และยังสนุกกับการสืบต่อเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอีกด้วย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สำนักข่าวเด็ก ศรีสะเกษติดยิ้ม

รายการครอบครัวข่าวเด็ก สำนักข่าวเด็ก โครงการศรีสะเกษติดยิ้ม พาไปที่โรงเรียนอนุบาลบ้านห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เด็ก ๆ ที่นี่เรียนรู้เรื่องการทำขนมพื้นบ้าน เป็นรายได้ระหว่างเรียน เกิดเงินออม เป็นทุนการศึกษาระหว่างเรียน เด็ก ๆ ยังเรียนรู้การออกกำลังกาย และการเรียนรู้วิชาชีพรวมถึงเกษตรพอเพียงอย่างหลากหลาย เป็นวิถีชีวิตสุขภาวะของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

หนังเล่าเรื่อง ตอน Good morning และ ครูคนใหม่

หนังเล่าเรื่องตอนนี้ มีหนังสั้น 2 เรื่องคือ Good morning และ ครูคนใหม่ ประเด็นการรณรงค์เลิกเหล้า ให้คนเห็นโทษภัยของเหล้า โดยเรื่องแรก Good morning เป็นผลงานของ นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ เล่าเรื่องเหล้าผ่านชีวิตของ looser ชายหนุ่มผู้พ่ายแพ้ต่อชีวิต ตกงาน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีชีวิตที่เลวร้ายเพราะเหล้า แต่กลับมามีแรงบันดาลใจดี ๆ อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อได้พบสาวน้อยที่มาส่งนมเปรี้ยวหน้าบ้าน ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่สองคือ ครูคนใหม่ เป็นผลงานของทีมฮักไอเดีย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จ.อุดรธานี เล่าเรื่องพิษภัยของเหล้าผ่านหนังผี เรื่องราวเมื่อครูคนใหม่ของโรงเรียนที่นักดื่มต้องอยู่เวรดึก พบครูคนเก่าของโรงเรียนที่โดดอาคารเรียนตายเพราะพิษภัยจากเหล้า ทำให้ครูคนใหม่ตัดสินใจเลิกเหล้าได้อย่างเด็ดขาด กลายเป็น "ครูคนใหม่" ผู้มีชีวิตใหม่ปลอดจากพิษภัยของเหล้าจริง ๆ 

หนังเล่าเรื่อง ตอน ไกลลิบ นานเหลือ

รายการ Talk to Film นำเสนอภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ไกลลิบ นานเหลือ" ผลงานของผู้กำกับมืออาชีพ "ศิวโรจน์ คงสกุล" หยิบเอาผลงานเขียนเล็ก ๆ ชื่อ "เงาของเมฆ" จดหมายรักทดลองเขียน โดย มหาสมุทร ในหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง "ไกลลิบ นานเหลือ" มาต่อยอดเป็นภาพยนตร์สั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชน ผ่านมุมมองมิตรภาพ การข้ามผ่านช่วงเวลาของชีวิต การเติบโต การจากลา ความผูกพันในเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ของมิตรภาพที่ทุกคนล้วนต่างเคยมีประสบการณ์และพบพานมาในการข้ามผ่านแต่ละช่วงวัย รสชาติความเหงาที่เคล้ากับความสุข ที่ทำให้ทุกชีวิตล้วนเติบโต

หนังเล่าเรื่อง ตอน จนกว่าเราจะไม่พบกันอีก

จนกว่าเราจะไม่พบกันอีก ผลงานภาพยนตร์สั้นโดยผู้กำกับมืออาชีพ พัฒนะ จิรวงศ์ เป็น 1 ในผลงานจากโครงการภาพยนตร์สั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อสังคม ผู้กำกับหยิบเอาเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือเรื่อง 'จนกว่าเราจะพบกันอีก' ของศรีบูรพามาเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ เนื้อหาภาพยนตร์เล่าถึงคู่รักหญิง-หญิง แหวนและกาน สลับช่วงเวลาระหว่างปี 2539 และ ปี 2580 แก่นของเรื่องว่าด้วยการต่อสู้เพื่อก้าวข้ามกรอบความคิด ความเจ็บแค้น การให้อภัย และการอโหสิกรรมแก่ผู้ที่ทำผิด ผ่านความรุนแรงในสังคมทั้งการข่มขืนและฆาตกรรม 

หนังเล่าเรื่อง ตอน สัตว์สองนอ (ตอนจบ)

ภาพยนตร์สั้น "สัตว์สองนอ" ตอนจบ เมื่อไพรวัลย์และสันต์เดินเข้าป่าตามล่าหาแรด หนึ่งคนเพื่อตัดนอแรดเพื่อช่วยชีวิต อีกหนึ่งคนเพื่อต้องการภาพให้ได้ข่าว เกิดเป็นคำถามว่าแท้จริง "ชีวิต" และ "นอ" อะไรสำคัญกว่ากัน แรดอาจต้องการนอ เช่นเดียวกับมนุษย์ต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ การพรางแรดด้วยการตัดนอแม้ด้วยความหวังดี แต่อาจหมายถึงการกำลังโกงความเป็นจริง มนุษย์เองอาจเป็นสัตว์ที่มีมากกว่า 1 นอ ท้ายสุดเราอาจกำลังพรางตัวเอง โกงความจริงด้วยการหลอกตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

หนังเล่าเรื่อง ตอน สัตว์สองนอ (ตอนแรก)

"สัตว์สองนอ" บทประพันธ์โดย บินหลา สันกาลาคีรี ถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์โดย ปราโมทย์ แสงศร เนื้อเรื่องสะท้อนย้อนแย้งแนวคิดความเป็นมนุษย์เปรียบเทียบกับนอของแรด เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ "ไพรวัลย์" สัตวแพทย์ตัดสินใจเข้าป่าล่าแรดยักษ์ร่วมกับ "สันต์" เพื่อนนักข่าวที่เป็นมิตรภาพตั้งแต่วัยเยาว์ โดยไพรวัลย์หวังที่จะตัดนอแรดและย้อมสีผิวหนังแรดเพื่อรักษาชีวิตของแรดไว้ไม่ให้ถูกล่า 

หนังเล่าเรื่อง ตอน มอเตอร์ไซค์

"มอเตอร์ไซต์" คือ ภาพยตร์สั้นที่ผู้ประพันธ์และผู้เขียนร้อยเรียง เชื่อมโยงภาพยนตร์สั้น ในโครงการ “หนังเล่าเรื่องโกง” ไว้ด้วยกัน เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักว่าปัญหาการคอร์รัปชั่น ไม่ได้เกิดขึ้นแค่วงการใดวงการหนึ่ง แต่มันอยู่ในทุกส่วนของบริบทสังคม ไม่ว่าคุณจะตัวใหญ่ล้นฟ้า หรือต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ถ้าคุณโกง วันหนึ่งผลของมันสะท้อนกลับจะมาหาคุณแน่นอน ไม่ใช่แค่ประเทศชาติล่มจม ประชาชนเดือดร้อน แต่สักวันหนึ่งตัวเรานั่นแหละจะเจอผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นนั้นเอง...ไม่ช้าก็เร็ว....

หนังเล่าเรื่อง ตอน พันธภาวะ

ภาพยนตร์สั้น "พันธภาวะ" นำเสนอจุดย้อนแย้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีพันธกิจหน้าที่ในการทำงานต่อสู้เพื่อสังคม เป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน ทว่าเบื้องหลังการทำงาน สิ่งที่ได้เห็น กลับมีมุมด้านมืดบางอย่าง ทำให้ตัวละครตกอยู่ในภาวะการตัดสินใจที่ผิดเพี้ยน ภาพยนตร์ปลุกให้คนดูได้ฉุกคิดถึงความมืดในความสว่าง การโกงในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีข้ออ้างและเหตุผลให้ผู้กระทำเกิดความรู้สึกว่าการโกงเป็นเรื่องชอบธรรมและไม่ผิดในสังคม

หนังเล่าเรื่อง ตอน สมปองนักข่าวแห่งตำนาน

"สมปอง นักข่าวแห่งตำนาน" ภาพยนตร์สั้นสะท้อนภาพการโกง แต่เป็นการโกงในด้านจรรยาบรรณ การทุจริตต่อวิชาชีพ ไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินแต่วัดกันที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพยนตร์แสดงเรื่องของความรู้สึก บอกเล่าผ่านอาชีพ “นักข่าว” ที่จำเป็นต้องทำเสนอข้อเท็จจริง ภาพยตร์สั้นเดินเรื่องแนวตลกเสียดสีให้ผู้ชมได้ฉุกคิดเรื่องราวต่าง ๆ กับจรรยาบรรณและจริยธรรม

keyboard_arrow_up

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่.