Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 244 ข้อมูล

ละคร มิติสื่อเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม

น้อยคนนักที่จะปฏิเสธว่าไม่เคยดูละครหลังข่าว ละครโทรทัศน์ ธุรกิจการผลิตวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่ที่สะท้อนแง่มุมและกระแสชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมในรูปแบบความบันเทิง แต่จะทำอย่างไรให้ละครโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมมีความสร้างสรรค์สามารถนำพาสังคมไปสู่สังคมที่ดีกว่าได้และยังมีความกลมกลืนกันระหว่างพาณิชย์และศิลปะที่สร้างความสุนทรีย์ในชีวิตให้กับคนดูในสังคม บทความ ละครมิติสื่อเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม ที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างบุคลากรฝ่ายการละครโทรทัศน์และสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ในเวทีเสวนา การสร้างสื่อละครมิติใหม่ ที่สามารถชักนำสังคมและชักจูงให้คนดูมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับผู้คนรอบข้างและสังคม เพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่และมีสุขภาวะที่ดี ครบทั้ง 4 มิติ

โควิดกับการตื่นรู้

ก่อนหน้านี้ เราใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขบนบทบาทวิถีแห่งความเร่งรีบ แต่โลกก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะเกิดปรากฏการที่ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยผู้คนสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ผู้คนต่างล้มตายกันราวกับใบไม้ร่วง โควิดกับการตื่นรู้ บทความสร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ด้วยข้อคิดจากธรรมะ ที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดตนเองและยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกล้วนแล้วไม่อาจหนีพ้นกฏเกณฑ์ความจริงของธรรมชาติไปได้

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

บทสนทนาตอบข้อสงสัยของทางโลกด้วยทางธรรมระหว่าง ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า ผู้กำกับหนังชื่อดัง กับพระไพศาล วิสาโล เพื่อส่งต่อข้อคิดดีๆ ให้แก่สังคมไทยในวันที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสถานการณ์อันวิกฤตที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง เรื่องโอกาสในการเรียนรู้..การยอมรับความจริง โอกาสในการเรียนรู้การมีสติและโอกาสแสดงความเอื้อเฟื้อ..ให้แก่กันและกัน เพื่อให้เราดำรงชีวิตในช่วงวิกฤติของโรคระบาดได้อย่างเท่าทันและมีความตระหนักรู้

ร่วมสร้าง ชุมชนแห่งความตื่นรู้ ขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเราต่างดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะผ่านมันไปได้อย่างไร? โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมมิกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ให้ผลิบานขึ้นในสังคม เชื่อมผู้คนให้เกิดขึ้นเป็นชุมชนเล็กๆ ที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ 

บทสนทนาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนเรา

บทความสนทนาของเช้าธรรมดาๆ วันหนึ่งที่กระตุกให้ผู้คนตื่นรู้ ของคุณนันท์ วิทยดำรง โปรดิวเซอร์ระดับตำนานแห่งวงการทีวีไทย นักเขียน นักแปลหนังสือด้านจิตวิญญาณและหนึ่งในผู้ชำนาญการด้านการมองความงามของชีวิต กับประสบการณ์ ตัวตนในอดีต จิ๊กซอว์ต่อชีวิต ไปสู่วิถีแห่งการตื่นรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในชีวิตในระดับจิต เมื่อความตระหนักรู้เกิด “ความหยั่งรู้” จะเกิดตามมา ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดมิติการมองโลกที่เปลี่ยนไป พาให้เราก้าวพ้นจากความคิดที่ยึดมั่นถือมั่น เพื่อกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเรา

ก๊อต จิรายุ ชวนเปิดประสบการณ์ หัวใจตื่นรู้ ชมสารคดีค้นหาความหมายแท้จริงของชีวิต

ก๊อต จิรายุ นักแสดงมากฝีมือ กับบทความแบ่งปันประสบการณ์การตื่นรู้ร่วมในโครงการ We Oneness หรือโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ภายใต้กิจกรรมการเปิดตัวสารคดี “หัวใจตื่นรู้” กับมุมมองการเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ ก๊อต หันมาสนใจเรื่องการตื่นรู้ ความหมายของความสุขและความทุกข์ที่แท้จริง อะไรที่ทำให้เรามีความสุขที่ปราณีตมากขึ้น รวมถึงการได้ค้นพบคุณค่าในตัวตนและเข้าใจพลังภายในของเราที่มีทั้งพลังสร้างสรรค์และพลังทำลายล้าง

วรรณา ระหมันยะ แม่ของไครียะห์ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ

เรื่องราวของคุณแม่วรรณา ระหมันยะห์และลูกสาววัย17 ไครียะห์ หรือ “เกรต้า ธันเบิร์กเมืองไทย” เด็กผู้หญิงที่มีความเอาจริงเอาจังต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดสงขลา เพื่อให้คนในพื้นที่เดิมได้มีอาชีพทำกิน โดยมีคุณแม่วรรณาคอยเฝ้าดูแลใช้หลักเมตตาในการเลี้ยงดูและปลูกฝัง เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น รวมถึงได้ปลูกฝังในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีสำนึกรักในถิ่นกำเนิด 

ความเป็นแม่ทำให้เรายอมรับทุกส่วนในชีวิตตัวเอง - แม่โอ๋ วริสรา มีภาษณี

แม่โอ๋ วริสรา ภาษณี ผู้ร่วมก่อตั้งเพจสื่อสารอย่างสันติ ผู้จัดกระบวนการการเรียนรู้เรื่องการคลี่คลายความขัดแย้ง และเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่ทำงานเพื่อให้คนกลับมาฟังความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง ให้หยั่งรากลึกลงไปในความหมายของชีวิต กับบทสนทนาตอบคำถามและนิยามสำคัญในมายาที่สังคมชี้บอกไว้ถึงบทบาทของความเป็นแม่และครอบครัวอบอุ่นต้องเป็นอย่างไร อีกทั้งหนทางการเรียนรู้ผ่านลูกกับทุกประสบการณ์ที่เราได้เผชิญ เพราะทุกประสบการณ์กำลังบอกบางอย่างให้เราได้ยิน

ความรักคือการให้อภัย - แม่มุ้ย กุสุมา จันทร์มูล

บทสนทนาเล่าเรื่องราวชีวิตของแม่มุ้ย กุสุมา จันทร์มูล นักรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและสนับสนุนการทำแท้งที่ปลอดภัย ได้เล่าเรื่องราวชีวิตที่เดินทางร่วมกับลูกชายคนเดียวฝ่าฟันความเจ็บปวดมาเกินครึ่งชีวิต กับบทเรียนชีวิตที่สร้างกระบวนการเติบโตภายใน การยอมรับสภาวะในตัวตน วิธีการดูแลความสัมพันธ์กับลูกและการเปลี่ยนแปลงมุมมองความโกรธแค้นในชีวิต ด้วยการใช้ ”ความรัก” เปลี่ยนปมความโกรธให้กลายเป็นมิตรภาพ 

นักเรียนชีวิตของลูก - ครูอิ๊ก ณฐิณี เจียรกุล

แม่อิ๊ก ณฐิณี เจียรกุล คุณแม่ของลูกวัยพรีทีนสองคน และเป็นครูใหญ่ของสถาบัน Arcadia Academy พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและครอบครัวนอกระบบโรงเรียน กับบทสนทนาเรื่อง “ลูก” ซึ่งเป็นครูคนสำคัญที่ทำให้เธอเริ่มต้นชีวิตนักผจญภัย ได้ค้นพบเรื่องใหม่ๆ ในตัวเองทุกๆ วัน และสอนให้เธอเรียนรู้มุมมองความหมายของความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เรียนรู้พฤติกรรมของตัวเองที่ลูกเป็นผู้สะท้อนให้เห็นในมุมมองที่เธอไม่เคยได้สังเกตเห็น 

สุขสัญจรออนไลน์ อยู่อย่างไรให้ชีวิตลงตัว EP4 ลงตัวกับความกลัว

ความกลัว เป็นอารมณ์แรก ๆ ของมนุษย์เรา ความกลัวมีรากฐานมาจากความไม่มั่นคงภายในใจ  การจัดการกับความกลัว คือการทำอย่างไรที่เราจะมีความรู้สึกมั่นคงภายใต้ความกลัวที่ยังอยู่  โดยให้ความกลัวเป็นสิ่งเร้าที่มาจากภายนอก แต่ภายในใจของเราแข็งแกร่งมากขึ้น ...เราไม่ต้องพยายามที่จะขจัดความกลัวนั้นออกไป ในทางตรงกันข้ามให้เรายอมรับความกลัวที่มีอยู่ และมีสติที่จะจัดการกับความกลัวนั้นอย่างเข้าใจ

keyboard_arrow_up

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่.