Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 873 ข้อมูล

นกกะปูดตาแดง

ทำไมเพื่อนๆ ของนกกะปูด ถึงได้ตาแดงตาคล้ำกันไปหมด? นกกะปูดสงสัย อ๋อ! เป็นเพราะเล่นมือถือกันทั้งวันอย่างไรล่ะ! นกกะปูดตาแดง นิทานภาพสะท้อนสถานการณ์การใช้สื่อในยุคปัจจุบันที่ให้ทั้งข้อคิดในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและการบริหารเวลาการใช้สื่อในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตัวสื่อนิทานมีสีสันที่สวยงามและมีเนื้อเรื่องที่เข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นไป ที่พ่อแม่ คุณครู และผู้ดูแลเด็กเองสามารถหยิบสื่อนิทานเรื่องนี้มาสร้างกิจกรรมร่วมกันกับเด็กๆ ได้ นอกจากจะเป็นการปูพื้นฐานและเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัลให้แก่เด็กๆ แล้ว ยังเป็นการได้ใช้เวลาดีๆ ที่มีคุณภาพร่วมกัน นิทานคำกลอนบอกเล่าเรื่องราวความขี้สงสัยของเจ้านกกะปูดตาแดง เมื่อเพื่อน ๆ ชาวนกต่างก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์กันจนตากลายเป็นสีแดง แล้วเจ้านกกะปูดจะช่วยเหล่าเพื่อนพ้องได้ไหมละนี่... มาหาคำตอบในวีดีโอนิทานนี้เลย  

New Heart New World 2 ทิชา ณ นคร

แม้ว่าคนเราจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตและสังคมไม่ได้ ในสังคมที่มีผู้กระทำความผิด นอกจากการใช้กฎหมายเป็นบทลงโทษและรับมือกับผู้กระทำความผิดแล้ว ความเมตตาและโอกาสก็เป็นอีกหนทางที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและชีวิตของคนเหล่านี้ได้ เพราะคงไม่มีใครที่อยากจะทำผิดไปตลอดชีวิต New Heart New World 2 คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ คุณ ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก กับความเมตตา ความเข้าใจและโอกาสที่สังคมของเราต้องการ รวมไปถึงความดีในภาคปฏิบัติจริงที่จะเป็นตัวสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม  

ผู้ใหญ่..หลอกเด็ก Beware grooming

แนะนำแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (Short Version บทบรรยายไทย)

คลิปวิดีโอแนะนำแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. (Short Version / มีบทบรรยายไทย) : สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสื่อยุคหลอมรวม สื่อดิจิทัลกลายเป็นสื่อกระแสหลักในสังคมโลก ได้ขยายบทบาทประชาชนจาก ‘ผู้รับสื่อ’ ให้กลายเป็นทั้ง ‘ผู้ใช้และผู้สร้างสื่อ’ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ยังรับและใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในทุกมิติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างปัจจัยที่จะโน้มนำคนไทยให้มีวิถีชีวิตสุขภาวะท่ามกลางบริบทของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาคนสู่เป้าหมายของชาติ อันเป็นภารกิจของ สสส. แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักการทำงานมุ่งให้ ‘คนไทยฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ’

ข่าวปลอม สร้างมาป่วน ปอกลอก ปลุกปั่นอันตราย stop fake news

ในปัจจุบันคนทั้งโลกกำลังประสบกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบและสร้างความวิตกกังวลให้กับคนในสังคมทั่วโลก ตั้งแต่เรื่องสุขภาพ การงาน ไปจนถึงภาวะเศษฐกิจในปัจจุบัน ในแต่ละวันเราจะเห็นรายงานข่าวการเสียชีวิตของคนทั่วโลกที่ล้มตายกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีข่าวปลอมที่สร้างมาป่วน ปอกลอก ชวนเชื่อ สร้างกระแสและปลุกปั่นอันตรายที่แฝงมากับโลกอินเตอร์เนต การรู้เท่าทันข่าวสาร ใช้วิจารณญาณในการบริโภคสื่อ คือสิ่งที่เราทำได้ เพื่อให้ตัวเราปลอดภัยทั้งจากโรคระบาดและไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมเหล่านี้ การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

แจกความสดใส แจกเครื่องกระตุ้นความใคร่ Beware pedophile

ปัจจุบันเราใช้อินเตอร์เนตในการสืบค้นข้อมูลและแชร์ข้อมูลสื่อสารถึงกันและกันจนเป็นเรื่องปกติที่คุ้นเคย จนอาจทำให้เราหลงลืมเรื่องภัยและอาชญากรที่แฝงมากับโลกอินเตอร์เนต ซึ่งภัยบนโลกอินเตอร์เนตและอาชญากรเหล่านี้ มักจะแฝงมาในคราบที่เราเองอาจจะคาดไม่ถึง pedophile “โรคใคร่เด็ก” เป็นโรคจิตเวชชนิดที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ซึ่งมีตั้งแต่เด็กวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไปจนถึงทารก ข้อมูลที่เราแชร์บนโลกอินเตอร์เนตหากเราไม่ระวังหรือรู้ไม่เท่าทัน สุดท้ายแล้วอาจกลายเป็นเครื่องมือที่จะย้อนกลับมาทำร้ายเราและคนที่เรารักก็เป็นได้ การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

สื่อศิลป์ SE - ประทีป อ่อนสลุง โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

บริษัท ไทยเบิ้ง โคกสลุง จำกัด ต.โคกสลุง จ.ลพบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคนในชุมชน พี่มืด - ประทีป อ่อนสลุง ผู้ประสานงานหลักไทยเบิ้งโคกสลุง เล่าว่าการทำงานพัฒนาชุมชนเป็นการทำงานที่ไม่มีวันเสร็จ เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อมาสืบสานงานต่อเสมอและเน้นการทำงานที่สร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” เพราะถ้าคุยกันแต่เรื่องกำไรผลประโยชน์ ความยั่งยืนของชุมชนก็ไม่มีวันเกิด เราจำเป็นต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ เป็นเด็กและเยาวชนให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด เราต้องเอาแนวคิดร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่มาสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่นให้มีคุณค่า ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เราต้องถอดบทเรียนสร้างเป็นหลักสูตร เพื่ออบรมและสร้างกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป   กดลิงค์เพื่อเข้าชมคลิป https://fb.watch/jP_YlnYKqe/

keyboard_arrow_up

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่.